Ingela

0653-71 79 71

Delsbo Veterinärpraktik

Ingela Olsson


Har jobbat på Delsbo Veterinärpraktik

sedan 2006.


Ingela är legitimerad djursjukskötare.